Gyógytestnevelés

 

A gyógytestnevelés feladata

 

A tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvos vagy a szakorvos gyógytestnevelésre utalja.

 

A gyógytestnevelés célja

 

A tanuló elváltozását figyelembe véve differenciált, egyénre szabott képességfejlesztés, a meglévő panaszok csökkentése, valamint a sportolási igény kielégítése.

 

Az ellátás helyszínei

 

 • Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 • Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

 • Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

 • Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum

 • Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézménye

 

A kerület többi iskolájának tanulóit is ezekben az intézményekben látjuk el.

 

Kinek van szüksége gyógytestnevelésre, és hogyan szerveződik az ellátás?

 

A gyógytestnevelésre szoruló/jogosult tanulók névjegyzékét évi rendszeres szűrés alapján az iskolaorvos készíti el – az adott tanévet megelőző tanév május 15-ig, majd a névsort továbbítja a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának. A könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés megszervezése az orvos által meghatározott kategóriák szerint történik.

 

Gyógytestnevelési kategóriák

 

 • I. kategória: könnyített testnevelési órán vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés általában a normál testnevelési órán kerül megszervezésre, az adott iskolában tanító testnevelő tanár vezetésével.
 • II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevő foglalkozásokat javasol a szakorvos.
  II/A kategória: Az orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.
  II/B kategória: Csak a gyógytestnevelési órán vehet részt. A féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg.
 • III. kategória: Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét sem.

 

A beutalt tanulónak mindaddig kötelező gyógytestnevelés órára járni, amíg az iskolaorvos – saját, vagy szakorvosi vélemény alapján – másképp nem dönt.

 

A gyógytestnevelés részterületei

 

A gyógytestnevelés gyakorlatanyagát az elváltozások két fő csoportja határozza meg. 1. mozgásszervi és 2. belgyógyászati elváltozások.

 

1. Mozgásszervi elváltozások:

 • Hanyagtartás; gerincdeformitások (pl. gerincferdülés, fokozott háti domborulat, fokozott ágyéki homorulat, lapos hát és ezek kombinációi)
 • Scheuermann-féle betegség
 • Mellkasi elváltozások (pl. tölcsérmell, tyúkmell)
 • Deréktáji elváltozások (pl. ágyéki, keresztcsonti panaszok, csigolyák közötti porckorongbetegség)
 • Felső végtag elváltozásai (pl. Sprengel – féle deformitás)
 • Habituális vállficam
 • Alsó végtag elváltozásai (pl. veleszületett csípőficam, Schlatter-Osgood-féle betegség, dongaláb, X láb, O láb, kardvádli, lábboltozat süllyedés, befelé dőlő boka stb.

 

2. Belgyógyászati betegségek:

 • szerzett billentyűhibák (pl. szűkület, billentyűelégtelenség)
 • veleszületett szívbetegségek
 • légzéshibák, légzés elégtelenség
 • ifjúkori hipertónia
 • túlsúly
 • asztma
 • csökkentlátás
 • ideges eredetű problémák (pl. vegetatív disztónia)

 

A gyermek/tanuló joga, hogy igénybe vegye a Pedagógiai Szakszolgálat által nyújtott ingyenes szolgáltatást, használja az eszközöket és a helyiséget; személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák; fizikai képességeinek, egészségi állapotának, adottságainak megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljön; az őt érintő egészségügyi kérdésekről az órákon vagy azon kívül is tájékoztatást kapjon.

 

A gyermek/tanuló kötelessége, hogy a foglalkozásokon részt vegyen; megtartsa a foglalkozáshoz tartozó helyiségek, területek és eszközök használati rendjét; megismerje és betartsa a saját és társai testi épségének megóvására vonatkozó előírásokat; tiszteletben tartsa a társai és a vele foglalkozó felnőttek emberi méltóságát és jogait.

 

"Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi."

Arthur Schopenhauer

 

 

 

Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet:

 

 • Telefonon: (+36 1) 215-91-45; (+36 1) 456-03-82
 • E-mailben: info.09@fpsz.net
 • Személyesen: 1095 Budapest, Mester u. 67. (bejárat: Tóth Kálmán u. 35.) - térkép