Korai fejlesztés, koragyermekkori intervenció

 

Pedagógiai szakszolgálatunkban már jó néhány éve foglalkozunk a korai életévek prevenciós és intervenciós lehetőségeivel, jelenleg pedig jogszabály adta kötelességünk a korai fejlesztés. „A korai fejlesztés feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.” – olvashatjuk a 15 /2013. (II. 26.) EMMI rendeletben, mely a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szól.

 

Szándékunk szerint a legszélesebb értelmében kívánjuk használni a koragyermekkori intervenció fogalmát, így több ágazatot is érintve a köznevelési, az egészségügyi, a szociális terület kerületi képviselőivel is kapcsolatot tartunk munkánkban, és igyekszünk az érintett családokat az aktuális nehézségeikhez leginkább illeszkedő ellátás felé irányítani.

 

Prevenciós szemléletünk miatt minden kisgyermekes családra kiterjednek szolgáltatásaink, akik erre igényt tartanak bármely, korai életszakaszban megjelenő probléma vagy bizonytalanság miatt. Ezen belül a fejlődési rizikóval született, sérült, eltérő vagy megkésett fejlődésű, fogyatékos gyermekek, és a pszichés fejlődésükben veszélyeztetett gyermekek, illetve családjaik speciális ellátási szükségleteinek kielégítésére szakembereink rendelkezésre állnak. Így gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok és konduktor szakembereink team munkában segítik a kisgyermekek fejlődését.

 

Módszertanunk is többfókuszú. A mozgás és a beszédfejlesztés, a megnyugvás-, evés- és alvásnehézségek rendezése érdekében a már meglévő terápiás eszköztárunkat folyamatosan fejlesztjük. A komplex gyógypedagógiai fejlesztés mellett pszichológiai ellátást, nevelési tanácsadást és szülő-gyermek konzultációt is nyújtunk.

A korai fejlesztéshez illeszkedő konduktív pedagógiai ellátás célja a gyermek komplex, minden területre ható fejlesztése az agyi plaszticitás kihasználásával. Mozgásos alapokon, sajátos elvek mentén (célok tudatosításával, elemekre bontásával, mozgás és beszéd összehangolásával), ugyanakkor a gyermek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos formában, mondókákkal, dalokkal színesítve segíti az idegrendszer érését, fejlődését.

Ferkó Kuckó néven baba-mama klubunk is megkezdi működését 2016 11. 07-től.

 

Az érdeklődő családok jelentkezését akár beutaló nélkül is szívesen várjuk. Szolgáltatásaink a kerület lakosai számára ingyenesek.

 

 

Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet:

 

  • Telefonon: (+36 1) 215-91-45; (+36 1) 456-03-82
  • E-mailben: info.09@fpsz.net
  • Személyesen: 1095 Budapest, Mester u. 67. (bejárat: Tóth Kálmán u. 35.) - térkép