Logopédia

 

 

A logopédiai munka tevékenységi köre

 

Logopédus szakembereink a kerület óvodáiban és általános iskoláikban dolgoznak a kapacitásól és a terápiát igénylő gyermekek számától függő óraszámban. Ezen kívül a szakszolgálat székhelyén korlátozott számban logopédiai ambulanciás ellátás is igénybe vehető. A logopédiai terápia tagintézményünkben ingyenes ellátási forma.

 

Bejelentkezés: Az ellátást az oktatási, nevelési intézményekben végzett szűrés alapján szakembereink javasolják a gyermekek, tanulók számára. A javaslatról írásos logopédiai vélemény készül. Felmerülő kérdéseikkel, igényükkel megkereshetik gyermekük intézményében dolgozó logopédus kollégánkat, vagy bejelentkezhetnek (telefonon, emailben, illetve személyesen) székhelyünkön is. A terápia szükségességnek megítélése mindig a gyermeket/tanulót vizsgáló logopédus feladata, komplex szakmai tudása és szempontrendszere alapján.

 

A logopédusok feladatai:

 

 • Az ellátási körzetükbe tartozó gyerekek/tanulók hangképzés, beszéd, beszélt és írott nyelvi fejlettségének szűrése, mely kiterjed a részképességek területére is.
 • A harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek logopédiai szűrése rendeletileg szabályozott. A többi korosztály esetén az ellátás igénybevétele önkéntes alapon történik.
 • A szűréseket követően sor kerül a logopédiai ellátást igénylő gyermekek/tanulók részletes logopédiai vizsgálatára.
 • Szükség esetén a súlyosabb esetekben a gyermek/tanuló további kiegészítő vizsgálatokon vesz részt. A beszédhiba jellege, súlyossága, esetleg halmozottsága határozza meg, hogy milyen vizsgálatra/vizsgálatokra van szükség (pl. neurológiai, fül-orr-gégészeti, foniátriai, pszichológiai).
 • A kapott és a saját vizsgálati eredmények alapján a logopédus megtervezi a gyermek/tanuló terápiás ellátását.
 • A rendszeres logopédiai terápia hat a gyermek személyiségfejlődésére is.
 • A logopédus dokumentálja a terápiát, bizonyos időközönként ellenőrzi az eltervezett módszer, foglalkozás hatékonyságát.
 • A logopédus kapcsolatot tart a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel.

 

A szülő/gondviselő szerepe a logopédiai ellátásban

 

Fontosnak tartjuk, hogy a logopédus a szülőkkel/gondviselőkkel kapcsolatot teremtsen, mert a logopédiai beavatkozás eredményességét a támogató szülői magatartás erősíti, hozzájárulva ezzel a terápia hatékonyságához, sikeréhez.

 

A szülőktől nem várható el, hogy elégséges ismerettel rendelkezzenek a logopédiai kezelés céljáról és tartalmáról. Ezért lényeges azoknak az alkalmaknak a biztosítása, amikor a logopédus a szülőkkel kapcsolatba kerülhet. Ezen alkalmak lehetnek a szülők számára biztosított fogadóóra, szülői értekezleten jelenlét, üzenő-gyakorlófüzet rendszeresítése, nyílt nap szervezése, a szülő részvételének lehetősége a foglalkozáson.

 

Lehetőség szerint a szülők és a logopédus a gyermek kezelése előtt megismerkednek egymással. Az első találkozáson megbeszéljük a szülő számára is érthető módon a logopédiai foglalkozás szükségességének okát. A foglalkozásokon való részvétel feltételeit. Arról is tájékoztatást adunk, hogy milyen tartalmúak lesznek a foglalkozások, a kezelés során milyen mértékű és ütemű javulás várható, ehhez mennyi időre, foglalkozási gyakoriságra van szükség. Arról is kell beszélünk, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a gyermek/tanuló nem részesül logopédiai ellátásban.

 

 

Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet:

 

 • Telefonon: (+36 1) 215-91-45; (+36 1) 456-03-82
 • E-mailben: info.09@fpsz.net
 • Személyesen: 1095 Budapest, Mester u. 67. (bejárat: Tóth Kálmán u. 35.) - térkép