Szakértői bizottsági tevékenység

 

A szakértői bizottsági tevékenység a pedagógiai szakszolgálatok egyik önálló szakfeladata, amelynek keretében történik a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM) vizsgálata, annak megállapítása, illetve kizárása, valamint az iskolaérettségi/iskolakészültségi vizsgálat.

 

A szakértői vizsgálat indulhat a szülő/gondviselő vagy a köznevelési intézmény kérésére, de minden esetben csak a szülő/gondviselő egyetértésével. A pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységének megindítását szolgáló - előzetes információkat tartalmazó - kérelem elkészítésében a szülő kérésére az óvoda, és az iskola köteles közreműködni.

 

A kérelem letölthető - innen

 

A szakértői vizsgálat törvényileg szigorúan szabályozott, erről részletesen az alábbi jogszabályok rendelkeznek:

- 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről

- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működéséről

 

A szakértői vizsgálat szakmai menete:

A szakértői vizsgálathoz mindenképpen szükséges beutaló, amit az intézmény és a szülő közösen tölt ki. A formanyomtatvány neve: „Szakértői vizsgálat iránti kérelem”. Ebben különböző kérdések szerepelnek a gyermek intézményben illetve otthoni viselkedésére, tanulási, beilleszkedési problémáira, társakkal, felnőttekkel való kapcsolatára, tanulási motivációjára, esetleges korábbi ellátására, fejlesztésének típusára, időtartamára vonatkozóan. Azt kérjük és várjuk, hogy a pedagógusok és a szülők a gyerekkel kapcsolatos tapasztalataikat, a nehézséget jelentő, szokatlan tüneteket, a tanulási és/vagy viselkedéses problémákat írják meg nekünk, ezzel támasszák alá a vizsgálat szükségességét (Pl.: „A gyermek figyelmét nem képes rövid ideig sem a feladatra összpontosítani, hamar elfárad, folyamatos figyelemmel kísérésre, segítségre szorul”. „E. igen érzékeny, kizárólag a felnőttek kapcsolatát keresi. Társaival nem játszik, félrevonul, csak ül a padon”. K-nak különösen a matematika területén vannak elakadásai: egyszerű műveletekben is gyakran téveszt, igen lassú, a szöveges feladatokat többszöri ismétlés után sem érti meg.” „Otthon az egész estét végigtanuljuk, másnapra mégis mindent elfelejt.”).

 

A szülőkkel való első beszélgetést követően a gyermeket egy pszichológus és egy gyógypedagógus vizsgálja. A vizsgálat kétszemélyes helyzetben zajlik, de a szülő – saját kérésére – megfigyelőként részt vehet a vizsgálaton. A vizsgálat légköre oldott, a szorongó gyermekeket is legtöbbször megnyugtatja az őszinte, barátságos légkör, a feladatok, elvárások hozzájuk igazodó közvetítése. A vizsgálatot követően a vizsgálatvezetők megbeszélik a szülővel a vizsgálat tapasztalatait, eredményeit és következményeit: a fejlesztési, ellátási javaslatokat, pszichés támogatás szükségességét, az iskolai különleges gondozás egyes elemeit.

 

A szülő, ha nem ért egyet a szakértői vélemény tartalmával, fellebbezéssel élhet.

 

 

 

 

Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet:

 

  • Telefonon: (+36 1) 215-91-45; (+36 1) 456-03-82
  • E-mailben: info.09@fpsz.net
  • Személyesen: 1095 Budapest, Mester u. 67. (bejárat: Tóth Kálmán u. 35.) - térkép