Tehetséggondozás

 

Szakszolgálatunk tehetségkoordinátorai Stefanov Katalin gyógypedagógus, tehetségfejlesztő szakember, valamint Bacskai Csilla pszichológus egyéni konzultációt, tehetség-tanácsadást biztosítanak azon szülők, pedagógusok, érdeklődők számára, akik úgy érzik, hogy a lentiekben vázolt témában, nehézségekben érintettek, feltehetően tehetséges gyermeket nevelnek és ehhez iránymutatásra, segítségre van szükségük.

 

Várjuk jelentkezésüket, pl. az alábbi konkrét problémahelyzetek esetén:

 

 • ha úgy érzik, hogy nem rendelkeznek elegendő ismerettel a tehetség felismeréséhez, támogatásához
 • ha a gyermek teljesítménye és motivációja a kiemelkedő képességek mellett is hullámzó, tartósan alul- vagy túlteljesít
 • teljesítményszorongás, teljesítménykényszer tapasztalható
 • viselkedése vagy hangulata jelentősen megváltozik, esetleg szélsőségessé válik
 • bármely – nemcsak tanulási – területen kiemelkedő képességű gyermek testi-, lelki-, érzelmi egészségi állapota labilissá válik
 • intézményválasztása, pályaválasztása esedékes
 • tehetsége mellett nehezen tud beilleszkedni a kortárs közösségbe valamint tanulási, magatartási nehézségei vannak (felmerül a sajátos nevelési igény szüksége)
 • ha szakkört, külön foglalkozást szeretnének gyermeküknek, de bizonytalanok, hogy milyet és mennyit
 • ha a tehetségazonosításban kérnek segítséget…

 

Bejelentkezni személyes, egyéni konzultációra az alábbi e-mail, illetve telefonszámokon lehet, közvetlenül a szakemberekkel egyeztetve időpontot.

 

Stefanov Katalin

Email: stefanov.katalin.09@fpsz.net

Telefon: 215-9145

 

Bacskai Csilla

Email: bacskai.csilla.09@fpsz.net

Telefon +36304311981

 

A tehetség kibontakozásához jó intellektuális képességek, kiváló, átlag feletti specifikus képességek, megfelelő érzelmi bázis, a kudarctűrés képessége, szociális érettség, kreativitás, motiváció-kitartás-szorgalom (ez utóbbi a legfontosabb eleme, motorja/belső hajtóereje a tehetségnek), - mint adottságok és kedvező, támogató környezet együttes jelenléte szükséges. Egy sokszínű, összetettségéből adódóan sérülékeny, kiteljesedését tekintve számos feltételhez kötött, igen ritka „jelenségről” van szó. további részletek a tehetségről...

 

Azonosító: TP 150 002 800

 

Intézményünk segítséget nyújt a tehetséggel együttjáró nehézségek enyhítéséhez, megoldásához diagnosztikai eljárások, tanácsadás, konzultációs lehetőség biztosítása, terápia, gondozás, fejlesztés, továbbképzések, előadások formájában.

 

A diagnosztikai eljárások során törekszünk a nemcsak intellektuális tehetségek felfedezése is. Ars poeticánknak tartjuk Marland (1972) megállapítását, mely szerint azok a gyerekek is tehetségesnek számítanak, akik csak bizonyos területen mutatnak kimagasló adottságot, míg más területeken átlagos, vagy akár átlag alatti képességűek.

 

Pszichológusaink a megfelelő önismeret és személyiségfejlesztést, szükség esetén pszichés gondozást, a család támogatását vállalják azokban az esetekben is, mikor éppen a tehetségből fakadó számtalan ellentmondással kell megküzdenie egy tanulónak (szorongás, viselkedési-, magatartás problémák, illeszkedés, beilleszkedés, alkalmazkodás, konfliktusok, érzelmi-indulati szabályozási nehézségek…).

 

Segítséget nyújthatunk a komplex tehetségfejlesztő programok kialakításában.

 

 

 

A TEHETSÉG (színe és fonákja)

 

A „különlegesség”, az átlagtól való eltérés nemcsak „áldás”, hanem számos nehézség forrása is. A kiemelkedő alkotóképességgel együttjáró, az erős belső hajtóerő által motivált, az átlagtól, megszokottól eltérő megoldásaik, reakcióik, viselkedésük, gondolkodásuk, a kimagasló kreativitás jellegzetességei, egyszóval a „másságuk”, - sokszor zavaró, nehezebben elfogadható az „átlagos” környezet számára.

 

A kisgyermekek esetében még legfeljebb tehetségre való hajlamról, tehetségígéretről beszélhetünk. A művészetek, zene, sport területén valóban egészen korai életkorban megcsillanhat, de a specializálódás, a sokféle, sokszínű tehetségfajták megjelenése jóval későbbi időszakban, inkább a felsőtagozat, középiskola időszakától aktuális.

 

A beiskolázás előtti időszak problematikája (korai jelek) a sajátos fejlődésmenettel együtt járó ellentmondásokban is keresendők. Miközben a tehetséges gyermek mozgásos és/vagy intellektuális fejlődése gyorsabb, intenzívebb a megszokottnál,- érzelmi fejlődésük, szociális érésük ezzel nem/kevésbé tud lépést tartani.

 

A gyors mozgás-beszéd-nyelv-gondolkodás fejlődésnek, a nagyobb fokú, erős problémaérzékenységnek, szenzibilitásnak a következményeként, a már egész korai életkorban tapasztalható felfokozott kíváncsiság, érdeklődés, lelkesedés képessége, a kérdezni tudás képessége, a korához képest szokatlan területek iránti érdeklődés, kitartás, tartós és erős tudásvágy, gyakran szorongás, félelmek forrása is.

 

Előfordul, hogy a felfokozottságot, erős belső energiát, - különösen, ha „kezelése a környezet által kevésbé megfelelő, - együttesen a viselkedésben adott válaszreakcióikkal, tévesen a hiperaktivitás jelenségével kötik össze.

 

A kitartás, türelem, elmerülés egy-egy tevékenységben egyfajta gyors önállósággal jár együtt, melynek „rossz irányban történő „erősödése”, pl. illeszkedési-, viselkedésproblémák,-izoláció formájában a szocializációs fejlődés, az egészséges társas kapcsolatok kiépülésének kárára lehet.

 

Az iskolában előnyt jelenthet a kiváló emlékezet, gyors tanulási képesség (pl. a korai spontán olvasás), de ezzel párhuzamban gyakori, egyes, más, a jó iskolai teljesítményhez fontos területeken való elmaradás, éretlenség. Ennek egyik markáns példája, mikor a túlságosan fejlett gondolkodás, éleslátás, kritika, erős érdeklődés segítség az egyes tantárgyakban a kiváló teljesítmény elérésében, miközben a grafomotoros területek éretlensége miatt nehéz megbirkózni (megbarátkozni) az írástanulás lépéseivel.

 

A gyengébb együttműködési készség, alkalmazkodási nehézség sorozatos konfliktusoknak,- a mindkét fél számára hasznos, megfelelő konfliktuskezelés-megoldás hiánya pedig számos egyéb nehézségnek a forrása lehet.

 

 

 

Érdeklődni, ill. jelentkezni lehet:

 

 • Telefonon: (+36 1) 215-91-45; (+36 1) 456-03-82
 • E-mailben: info.09@fpsz.net
 • Személyesen: 1095 Budapest, Mester u. 67. (bejárat: Tóth Kálmán u. 35.) - térkép